W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) elektroniczna wersja WHO IS WHO IN PHYSICS POLAND została usunięta.
Dziękujemy Państwu za współpracę przy aktualizowaniu danych.

.

As the new regulations on the protection of personal data have entered into force (RODO), the electronic version of the WHO IS WHO IN PHYSICS POLAND has been removed.
Thank you for cooperation in updating data.

.